ସେଆର କରନ୍ତୁ

છેલ્લાં 7 દિવસમાં મોડિફાઇડ આઇટમ્સ


ଆଶା (ଆକ୍ରିଡେକେଟ ସୋସିଆଲ ହେଲଥ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ)
by Prasanta Ku Muduli published Jan 12, 2018 last modified Feb 16, 2019 11:53 PM
ହଜମ ପ୍ରଣାଳୀ
by Varun Nuwala published Feb 16, 2019 last modified Feb 16, 2019 07:11 PM
ମାଟ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର-ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ(ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ)
by Vikaspediaodisha published Feb 09, 2019 last modified Feb 16, 2019 07:08 PM
ହଇଜା
by Varun Nuwala published Feb 16, 2019 last modified Feb 16, 2019 04:48 PM
ଇସ୍ରୋ ପ୍ରସ୍ତୁତକଲା ସ୍ଵଦେଶୀ ମହାକାଶ ଯାନ
by Debabrata Behera published Feb 16, 2019
ଯକ୍ଷ୍ମା
by Varun Nuwala published Feb 16, 2019
ମନ୍ଦପୁଷ୍ଟି ଓ କୁ - ପୋଷଣ
by Swapna Bardhan published Feb 16, 2019 last modified Feb 16, 2019 04:29 PM
ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?
by Swapna Bardhan published Feb 16, 2019
ଭଲ ଖାଇବାର ଉପାୟ
by Swapna Bardhan published Feb 16, 2019 last modified Feb 16, 2019 04:29 PM
ମାଟ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର - ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଷା ଇଂଲିଶ-ଭାଗ -୨ (ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ)-୨
by Vikaspediaodisha published Jan 30, 2019 last modified Feb 16, 2019 04:25 PM
ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ
by Vikaspediaodisha published Nov 21, 2016 last modified Feb 16, 2019 03:34 PM
ଔଷଧର ମାତ୍ରା ନିରୂପଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି
by Vikaspediaodisha published Jan 28, 2019 last modified Feb 16, 2019 03:29 PM
କୃମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ର ପରଜୀବୀ
by Varun Nuwala published Feb 16, 2019 last modified Feb 16, 2019 03:18 PM
ଯକୃତ ସଂକ୍ରମଣ
by Varun Nuwala published Feb 16, 2019
ବାନ୍ତି
by Varun Nuwala published Feb 11, 2019 last modified Feb 16, 2019 02:45 PM
ମୂର୍ଚ୍ଛା
by Varun Nuwala published Feb 16, 2019
ଥଣ୍ଡା ଓ ଫ୍ଲୁ
by Varun Nuwala published Feb 16, 2019
ଜୋରରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ
by Vikaspediaodisha published Feb 02, 2018 last modified Feb 16, 2019 02:01 PM
ପାଦ ତଥା ଶରୀରର ଅନ୍ୟଭାଗ ଫୁଲିଯିବା
by Varun Nuwala published Feb 16, 2019
ଗଣ୍ଠିବାତ
by Varun Nuwala published Feb 16, 2019 last modified Feb 16, 2019 01:27 PM
Back to top