ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

21 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଚିନି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫସଲ(ଆଖୁ)
ଆଖୁ ଫସଲ ର ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ / ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ( ଭାଗ ୨ )
ଆଖୁଚାଷ
ଆଖୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ । ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଖୁ ଚାଷ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ଆଖୁ ଚାଷରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା
ଆଖୁ ଚାଷରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଜଳସେଚନ
ଆଖୁ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ
ଆଖୁ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆଖୁଚାଷ
ଆଖୁଚାଷ
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ଆଖୁ ଚାଷ
ଆଖୁ ଚାଷ ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
କଲରା ଚାଷ ଓ ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ
କଲରା ଚାଷ ଓ ଆଖୁ ଚାଷ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ପୋକ ଦମନ
ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଫସଲର ହାନିକାରକ କୀଟଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉପକାରୀ କୀଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକାରୀ ଜୀବଙ୍କୁ ଫସଲ କିଆରିରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଚାଷ ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡିନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତନିଅ
ହରିହର ଦାଶ ଓ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି
ମନ୍ଦା ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ଓ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳୟର ପ୍ରୟୋଗ
ମନ୍ଦା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଖୁ ଚାଷ ଓ ଧାନ ଚାଷରେ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳୟ ର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
Located in କୃଷି / ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ
Back to top