ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

34 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ) ଭାଗ - ୧
କେତେକ ପନିପରିବା ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ କରାଯାଏ । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ଫସଲ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ)
ଫସଲ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
କାଜୁବାଦାମ ଚାଷ
କାଜୁବାଦାମ ଚାଷ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
କାଜୁବାଦାମ ଚାଷ
କାଜୁବାଦାମ ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ । ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ) ଭାଗ - ୨
କେତେକ ପନିପରିବା ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ କରାଯାଏ । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ହୋଇପାରିବେ ସଫଳ ଚାଷୀ
କୈଳାଶ ସୀଠ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସଫଳ ଚାଷୀ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି
ଖରାଦିନିଆ ପନିପରିବା ଫସଲ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଜୈବ ଭିତ୍ତିକ ଉପାୟରେ ଖରାଦିନିଆ ପନିପରିବା ଫସଲର କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ଜାଣିବା କଥା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବର୍ଷାଧର ଚାଷ କୌଶଳ
ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ଷାଧର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ବର୍ଷାଧର ସଂରକ୍ଷଣ କରି କିପରି ଚାଷ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in କୃଷି / ଜଳସେଚନ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ) ଭାଗ - ୩
କେତେକ ପନିପରିବା ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ କରାଯାଏ । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ଫଳ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର
ଫଳ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ର ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଜଳସେଚନ
Back to top