ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

8 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଧାନ ଫସଲରେ ସମନ୍ଵିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଘାସ ପରିଚାଳନା(ସମନ୍ଵିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଘାସ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ )
ସମନ୍ଵିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଘାସ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ଚାପସହଣି ଧାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ
ଚାପସହଣି ଧାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ଧାନ ଫସଲରେ ସମନ୍ଵିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଘାସ ପରିଚାଳନା(ଉପକ୍ରମିକା ଓ ତାଲିମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ)
ଧାନ ଫସଲରେ ସମନ୍ଵିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଘାସ ପରିଚାଳନାଉପକ୍ରମିକା ଓ ତାଲିମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା (ଭାଗ – ୩)
କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକବିଭାଗ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ, ଜଳ ନିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟଭଳି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସନ୍ନିରୀକ୍ଷୀଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ।
Located in କୃଷି / ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା / ନାଗରିକ ସନନ୍ଦ
ବିହନ ପରୀକ୍ଷା
ବିହନ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପାଦେୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ / ବିହନ
ଧାନ ଫସଲର ପୋକ
ଧାନ ଫସଲକୁ କୀଟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଧାନ ଫସଲରେ ସମନ୍ଵିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଘାସ ପରିଚାଳନା(ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରୟୋଗର ଉନ୍ନତି କୌଶଳ)
ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରୟୋଗର ଉନ୍ନତି କୌଶଳ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ
ବୈଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
Back to top