ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ବହୁ ଉପକାରୀ ଲବଙ୍ଗ
ଲବଙ୍ଗ ର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଦୂର କରିପାରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା
ଲବଙ୍ଗ ଦୂର କରିପାରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍‌
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ
ଯେକୌଣସି ରୋଗର ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା
ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ । ତେଣୁ ରୋଗର ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
ପାନ ଚାଷ
ପାନ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପାନୀୟ, ପିଇବା, ଔଷଧାଦିର ମାତ୍ରା ବିଶେଷ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ପାନର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ
ପାନ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପାନୀୟ, ପିଇବା, ଔଷଧୀୟ ମାତ୍ରା ବିଶେଷ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
ଫଳ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର
ଫଳ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ର ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଜଳସେଚନ
Back to top