ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

65 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଡାୟଲିସିସ୍
ଡାୟଲିସିସ୍ କଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ରୋଗ / ବୃକକ୍
ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ
ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଫାଟିଯିବା କିମ୍ବା ଦବିଯିବାକୁ ଅସ୍ଥିଭଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସା
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନ ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ, ଉପାସ୍ଥି, ଅସ୍ଥି ବନ୍ଧନୀ ର ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ କଙ୍କାଳ ର ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ମୂଳ ବା ଚେର ଜାତୀୟ ପନିପରିବା)
ମୂଳ ବା ଚେର ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ଜିଏସ୍ ଟି ଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରାୟ ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ (ଏଫଏକ୍ୟୁ)
ଜିଏସ୍ ଟି ଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରାୟ ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ (ଏଫଏକ୍ୟୁ) ର ସୂଚନା
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି / ଜିଏସଟି ଉପର ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
ଚାଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତି
ଚାଷରେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଫସଲ କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ / କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି
ପ୍ରକୃତିର ଗର୍ଭଦ୍ଵାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା
ପ୍ରକୃତିର ଗର୍ଭଦ୍ଵାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଜିଲ୍ଲା ଡାଇରି
ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍
ଖାଦ୍ୟରେ ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଶିଶୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ
ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ( ଚାଷ ଓ ଚାଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତି)
ଚାଷ କଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ(ଧାନଚାଷ)
ଧାନଚାଷ ବିଷୟରେ ସୂଚନା
Located in କୃଷି / / ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ( ଭାଗ ୨ ) / ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ
Back to top