ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

1 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ
ମନ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଆଫ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଭଳି ରହିବ ଲୋକମାନେ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
Located in ଶିକ୍ଷା / କ୍ୟାରିୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ
Back to top