ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

3 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ୍ ୨୦୦୫
ପାରିବାରିକ ହିଂସା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ
ମହିଳାମାନେ କେତେକ ଆଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍
ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କେତେକ ଆଇନ୍ ଗତ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / / ନିଜ ହିତ ପାଇଁ ଆଇନ୍ / ସିଭିଲ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ
କନ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଶ କାହିଁ?
ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ
Back to top