ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

1 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ମାନସିକତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଭାବିତ କରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରେ କଥା ହେବା ଦ୍ଵାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାଏ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
Back to top