ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

315 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ
ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ରୋଗ
କପାଚାଷ
କପା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ । କପା ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟବିଧି ଆଇନ୍ – ୧୮୭୨ (ବିଭାଗ -୧ (ଖ))
ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟବିଧି ଆଇନ୍ – ୧୮୭୨ ଦଲିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଜରୁରୀ ଆଇନ୍ / ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟବିଧି ଆଇନ୍
ବାୟୋବୀୟ ଧାନ
ଅଧୁନା ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାୟୋବୀୟ ଧାନ (ଏରୋବିକ୍ ରାଇସ୍) ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ବିକଳ୍ପ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ଖରିଫ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା (ତୃଣ ପରିଚାଳନା)
ଖରିଫ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ପନିପରିବା ଚାଷ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)
ପନିପରିବା ଚାଷର ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ଚିନାବାଦାମ
ଚିନାବାଦାମ ଉତ୍ପାଦନ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / / ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ( ଭାଗ ୨ ) / ତୈଳବୀଜ
ଚା’ ଚାଷ
ଚା’ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଆଯାଉଥିବା ଓ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଏକ ଥଣ୍ଡା ବା ଗରମ ଜାତୀୟ ପାନୀୟ
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ଶକ୍ତି(ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ)
ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ର ସୂଚନା
Located in ଶକ୍ତି / ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
ଶକ୍ତି(ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ)
ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ର ସୂଚନା
Located in ଶକ୍ତି / ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
Back to top