ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ସିଗାରେଟ ପିଇବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସିଗାରେଟ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ
ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନସର
ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନସରର ସୂଚନା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ରୋଗ / କର୍କଟ ରୋଗ
Back to top