ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

23 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ହରଡ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା
ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା ଆଧାରିତ ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ଉନ୍ନତ ହରଡ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ହରଡ ଫସଲର ଚାଷ କୌଶଳ
ହରଡ ଫସଲର ଚାଷ କୌଶଳ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ
ବୈଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ବୃଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟ ଜମିରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାଷ
ବୃଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟ ଜମିରେ ବର୍ଷାଜଳର ସୁପରିଚାଳନା କିପରି ଚାଷ କରି ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in କୃଷି / ଜଳସେଚନ
ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ (ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଚାଷ)
ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଫସଲକୁ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଏକ ସମୟରେ ବିକଳ୍ପ ଧାଡିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଚାଷ କୁହାଯାଏ ।
Located in କୃଷି / ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ
ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ (ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ବିସ୍ତୃତି )
ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ବିସ୍ତୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ
ବିରି ଫସଲର ଚାଷ କୌଶଳ
ବିରି ଫସଲର ଚାଷ କୌଶଳ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
କୃଷି ବନୀକରଣ
ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ (ବିହନ)
ଉନ୍ନତ ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ ଓ ବ୍ୟବହାର ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ / ବିହନ
ନାଗରିକ ସନନ୍ଦ
କୃଷକଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହିଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ।
Located in କୃଷି / ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା / ନାଗରିକ ସନନ୍ଦ
Back to top