ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

470 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ହଳଦୀ
ହଳଦୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ
ହଳଦୀ ଚାଷ
ଏଠାରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଦିଆଗଲା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ହଳଦୀ ଚାଷ
ହଳଦୀ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ହଳଦୀ ର ଉପକାରିତା
ହଳଦୀ ର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ
ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହଳଦୀ ଚାଷ
ଚାଷୀ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହଳଦୀ ଚାଷ କରି କିପରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ଗୋ ମହିଷାଦି ପଶୁ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ପାଇଁ ପାରମ୍ପାରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି
ଗୋ ମହିଷାଦି ପଶୁ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ପାଇଁ ପାରମ୍ପାରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ପ୍ରାଣୀ ଧନ
ଜଣ୍ଡିସ ର ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ଚିକିତ୍ସା
ଜଣ୍ଡିସ ର ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ଚିକିତ୍ସା ର ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / / ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ / ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ
ଏକଜିମାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା
ଏକଜିମା ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
ମସଲା ଚାଷରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା
ମସଲା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ । ଏହି ଚାଷର ଉନ୍ନତିରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ।
Located in କୃଷି / ବଜାର ଖବର
କ୍ୟାନସର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି
ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛିଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାନସର ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାନସର ହେବାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷାକରିଥାଏ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ
Back to top