ସେଆର କରନ୍ତୁ
1 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ୍,୧୯୯୩
ଏକ ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ୍ ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଜରୁରୀ ଆଇନ୍ / ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ୍
Back to top