ସେଆର କରନ୍ତୁ


ବ୍ୟବହାରକର୍ତାଙ୍କ ମତାମତ
ନାମ ଫିଡବ୍ଯାକ ଫିଡବ୍ଯାକ ତାରିଖ
Tapaswini Swain ଏଠାରେ ସବୁ ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା ର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି . Sep 24, 2016
ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସରକାର ବିକାଶପିଡିଆକୁ ଉନ୍ନତର କରିବା ଏକତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ , ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିବେଶକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର । ଏହି ମାଧ୍ୟମ କୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୂତନ ତଥ୍ୟବଳୀ ଅବଶ୍ୟକ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉପସମ ଆଉ ଲାଭ ଜନକ ହୋଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ଯୋଗାଦାନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦରକାର । Jun 23, 2016
ଶୁଭାଶିଷ୍ ଗିରି ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେ 421(B1)ରଖିଛି ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ମୁଁ ଉପକୃତହେବି । Jun 08, 2016
ସୁଦୀପ ଚୋତ୍ତ୍ରଯ ଥିସ ପୋର୍ତଲ ପ୍ରୋବିଡେ ସୋ ଦୀପ କ୍ନୋବ୍ଲେଦ୍ଗେ ଅବୌତ ଦିଏରେନ୍ତ ଦୋମୈନ୍ସ Feb 08, 2016
Debabrata Behera ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ Jan 21, 2016

Back to top