ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ରୁଣ ଓ ବୀମା

ଏହି ଫୋରମଟି ରୁଣ ଓ ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ।

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 2 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଯ଼ୋଜନା Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha May 26. 2016
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବୀମା ଯୋଜନା Vikaspediaodisha 1 Gadadhar Panda October 29. 2016
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top