ହୋମ / କୃଷି / ପ୍ରାଣୀ ଧନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାଣୀ ଧନ

ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ।

ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋ-ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା
ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ପରେ ତଥା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇପାରିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।
ବର୍ଷାଦିନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କତା
ବର୍ଷାଦିନେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହାବର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ଥେଇଲେରିଓସିସ୍ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଥେଇଲେରିଓସିସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ଗାଈଙ୍କ ‘ଥେଲେରିଓସିସ୍’ ରୋଗ
ଗାଈଙ୍କ ‘ଥେଲେରିଓସିସ୍’ ରୋଗର କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈର ଯତ୍ନ
ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବେ ସୂଚନା ।
ବର୍ଷାଦିନେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ
ବର୍ଷାଦିନେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଏମୁ ପକ୍ଷୀ ଚାଷ
ଏମୁ ପକ୍ଷୀ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଗାଈ ପଡିଆ ସମୟର ସୁପରିଚାଳନା
ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈର ସୁପରିଚାଳନା ଦିଗ ପ୍ରତି ଧାନ ଦେବା ଜରୁରି।
ଗାଈଙ୍କ “ଟ୍ରିପାନୋସୋମିଆସିସ୍” ରୋଗ
ଗାଈଙ୍କ “ଟ୍ରିପାନୋସୋମିଆସିସ୍” ରୋଗ ପ୍ରତି କିପରି ସଚେତନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top