ହୋମ / କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଶସ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ

ନିର୍ମଳ କୃଷି ଓ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଅଣରାସାୟନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଧାନ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଧାନ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଧାନ ଫସଲରେ ଲେଡ଼ା ପୋକ
ଧାନ ଫସଲରେ ଲେଡ଼ା ପୋକ କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
କଲରାରେ ରୋଗ ଓ ପ୍ରତିକାର
କଲରାରେ ରୋଗ ଓ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ଧାନ ଫସଲରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ରୋଗପୋକ ଦମନରେ ସତର୍କତା
ଧାନ ଫସଲରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ରୋଗପୋକ ଦମନରେ ସତର୍କତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଧାନରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ
ଧାନରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକରୁ କିପରି ଦମନ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
କୋବି ଫସଲରେ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କୋବି ଫସଲର ରୋଗ, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣ ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ
ଫସଲରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଧାନ ଫସଲର ପୋକ
ଧାନ ଫସଲକୁ କୀଟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ।
ଧାନ ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ଅନାବନା ଘାସ
ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top