ହୋମ / କୃଷି / ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ

ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଯଥା ମାଛଚାଷ, ଚିଙ୍ଗୁଡୀ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ।

ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ହବ୍ 'ମାଛବନ୍ଧ’
ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍ ହବ୍ 'ମାଛବନ୍ଧ’
ଗିଫଟ୍ ଟିଲାପିଆ ମାଛ ଚାଷ
କଉମାଛର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି ‘ଗି ଫଟ ଟିଲାପିଆ' । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ମାଛର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
ମଧୁର ଜଳ ଚିଙ୍ଗୁଡି
ମଧୁର ଜଳ ଚିଙ୍ଗୁଡି ସାଧାରଣତଃ ନଦୀ, ନାଳ ମୁହାଓ ଓ ତଟବର୍ତ୍ତି ଆବଦ୍ଧ ଜଳ ଭାଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ।
ଆଙ୍ଗୁଳିକା ଯାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ
ଆଙ୍ଗୁଳିକା ଯାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଆଦର୍ଶ ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଓ ପରିବେଶ
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଆଦର୍ଶ ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମାଛ ପୋଖରୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ (ବିଭାଗ – ୧)
ମାଛ ପୋଖରୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମାଛ ପୋଖରୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ (ବିଭାଗ – ୨)
ମାଛ ପୋଖରୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ (ବିଭାଗ – ୨) ସୂଚନା ।
କାର୍ପ ଜାତୀୟ ମାଛ ଯାଆଁଳ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଓ ପରିଚାଳନା
କାର୍ପ ଜାତୀୟ ମାଛ ଯାଆଁଳ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
କାର୍ପ ମାଛର ଖାଦ୍ୟ
କାର୍ପ ମାଛର ଖାଦ୍ୟ କଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମଧୁର ଜଳୀୟ ମାଛର ରୋଗ
ମାଛକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, କାହାଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କିପରି ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top