ହୋମ / କୃଷି / ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ

ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଯଥା ମାଛଚାଷ, ଚିଙ୍ଗୁଡୀ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ।

ଗଭୀର ଜଳରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ, ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ମତ୍ସ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବିକ୍ରୟ
ଗଭୀର ଜଳରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ, ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ମତ୍ସ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ମାଛ ପରିଚାଳନା ଓ ପୋଖରୀର ଯତ୍ନ
ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ମାଛ ପରିଚାଳନା ଓ ପୋଖରୀର ଯତ୍ନ ସୂଚନା ।
ଖରାଦିନେ ମାଛ ପୋଖରୀର ପରିଚାଳନା
ଖରାଦିନେ ମାଛ ପୋଖରୀର ପରିଚାଳନା ର ସୂଚନା
ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ
ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top