ହୋମ / ଶକ୍ତି / ତଥ୍ୟାଧାର
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ତଥ୍ୟାଧାର

ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ, ବିକ୍ରୀ , ସେବା, ଯ଼ୋଜନା, ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟାଧାର କୁ ଏହି ଭାଗରେ ଦିଆଯ଼ିବ।

ଭାରତରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ
ଭାରତରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ଦୂରସ୍ଥ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାନ ୟୁଏନସିସି : ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ବିଷଯରେ ପରିଚଯାତ୍ମକ ଇ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ ନେସନାଲ ପାବାର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଚିଚ୍ଯୁଟ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯ଼ାଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଗ୍ରାମୀଣ ଶକ୍ତି
ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ଜାତୀୟ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଖତ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଜାତୀୟ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଖତ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର ସୁଚନା
ଖଣି ଆକଳନ ପାଇଁ ଓଏମ୍ଇସିଏଲ୍
ଖଣି ଆକଳନ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଓଏମ୍ଇସିଏଲ୍ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସଶକ୍ତିକରଣ
ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ।
ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି
ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିର ସୁବିନିଯୋଗ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ।
ଭାରତର ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଭାରତର ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ।
ଜାମ ଶକ୍ତିର କରାମତି
ଜାମ ଶକ୍ତିର କରାମତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Back to top