ହୋମ / ଶକ୍ତି / ପରିବେଶ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ପରିବେଶ

ଓଡିଶାର ମୃତ୍ତିକା
ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ (ମାଟି ଓ ମାଟିର ଗୁଣ)
ମୃତ୍ତିକାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମାଟିର ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ (ମୃତ୍ତିକାର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଓ ଗୁଣ)
ମୃତ୍ତିକାର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଓ ଗୁଣର ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକା ପରିଚ୍ଛେଦିକା
ମୃତ୍ତିକା ପରିଚ୍ଛେଦିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକା ସଂରଚନାର ଉତ୍ପତ୍ତି
ମୃତ୍ତିକା ସଂରଚନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକାର ଧର୍ମ
ମୃତ୍ତିକାର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ଓ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି (ଆପେକ୍ଷିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ପରିମାଣ )
ଆପେକ୍ଷିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ପରିମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ଓ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି (ଉଦ୍ଭିଦ – ଖାଦ୍ୟସାର)
ଉଦ୍ଭିଦ – ଖାଦ୍ୟସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା : ଉଭାନ ରୃତୁ
ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top