ହୋମ / ଶକ୍ତି / ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ

ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭଦିଯ ସୁଚନା ମିଲିବ

ସୌରଶକ୍ତି ହେବ ଡାକ୍ତରଖନାଗୁଡିକରେ ବିକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୌର ଶକ୍ତିର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସା “ଦହନଶୀଳ ବରଫ
ଦହନଶୀଳ ବରଫ ହେଉଛି ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଶୀତଳ ମିଶ୍ରଣ ।
ଶିଉଳିରୁ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଶିଉଳିରୁ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ର ସୂଚନା
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୌହ କଣିକାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉପଯୋଗ
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୌହ କଣିକାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉପଯୋଗ ର ସୂଚନା
ସୌରଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ
ସୌରଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ
ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଇନ୍ଧନ
ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଇନ୍ଧନ ର ସୂଚନା
ଓଡିଶାରେ ଖଣିଜଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ
ଓଡିଶାରେ ଖଣିଜଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ର ସୂଚନା
ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଇ ଏମ ଏମ ଟିର ଅବଦାନ
ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଇ ଏମ ଏମ ଟିର ଅବଦାନ ର ସୂଚନା
ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ (NALCO) ସହ ଖଣିଜ ଓ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IMMT) ର ସମ୍ପର୍କ
ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ (NALCO) ସହ ଖଣିଜ ଓ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (IMMT) ର ସମ୍ପର୍କ ର ସୂଚନା
ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଭୂମିକା
ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଭୂମିକା ର ସୂଚନା
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top