ହୋମ / ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ

ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆଖି
ଆଖି ମଣିଷର ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାନ୍ତି ଜରୁରୀ ।
କାନ
କାନ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
ପ୍ଲୀହା
ପ୍ଳୀହା ମନୁଷ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
ସ୍ତନ
ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡ
ଫୁସଫୁସ
ବୃକ୍‌କ
ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି
ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେକ ସରଳଉପାୟ ଥିବାରୁ ଏଥିନେଇ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସୁସ୍ଥ ଆଖି ପାଇଁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ
ଆଖି ହେଉଛି ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକ ଅଙ୍ଗ । ଏହା ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଆଖି ଥକାପଣ ଦୂର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ
ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, କଳାଦାଗ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଯଦି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ୍
Back to top