ହୋମ / ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ

ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆଖି
ଆଖି ମଣିଷର ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାନ୍ତି ଜରୁରୀ ।
କାନ
କାନ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
ପ୍ଲୀହା
ପ୍ଳୀହା ମନୁଷ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
ସ୍ତନ
ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡ
ଫୁସଫୁସ
ବୃକ୍‌କ
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନ ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ, ଉପାସ୍ଥି, ଅସ୍ଥି ବନ୍ଧନୀ ର ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ କଙ୍କାଳ ର ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି
ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେକ ସରଳଉପାୟ ଥିବାରୁ ଏଥିନେଇ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସୁସ୍ଥ ଆଖି ପାଇଁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ
ଆଖି ହେଉଛି ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକ ଅଙ୍ଗ । ଏହା ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
Back to top