ହୋମ / ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ
ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସମାଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ନୈତିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ।
ଏଙ୍ଗଜାଇଟି
ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ବିଷୟରେ ସୂଚନା
ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ
ଶରୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେପରି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶ୍ୟକ ମନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମୂହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା .
ଡିପ୍ରେସନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top