ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା

ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା

ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସୂଚନା

ନା ଠିକଣା ଓ ନଂ

SL.NO

Name & Address

Contact No

1

Seva Ambulance Service, Capital Hospital, Bhubaneswar

0674-3091993
0674-2413720
9437013720

2

Municipality Hospital, CMO, Old town, Bhubaneswar

0674-2415237

3

Capital Hospital,Unit-6, Bhubaneswar

0674-2401983
2400688

4

RedCross, Bhubaneswar

0674- 102
402005
2402389

ଆଧାର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡିଶା ସରକାର

2.91666666667
ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ

( ଯ଼ଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟ / ପରାମର୍ଶ ଉକ୍ତ ବିଷଯ଼ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରହିଛି ତେବେ ଦଯାକରି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ

Enter the word
Back to top