ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ନୀତି ଓ ଯୋଜନା

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତି ଓ ଯୋଜନା

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 4 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
PMSMA ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେବା Anonymous ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Anonymous March 24. 2017
ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା Vikaspediaodisha 1 Anonymous User March 24. 2017
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha March 24. 2017
କିଶୋରୀ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha March 24. 2017
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top