ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ମମତା ଯୋଜନା

ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ମହିଳା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଥି ପାଇଁ ମମତା ଯୋଜନା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 1 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ Vikaspediaodisha 1 Anonymous User March 24. 2017
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top