ହୋମ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ରେ ମିଳିବ ।
ରିଲିଫ ପରିମାଣ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମ
ରିଲିଫ ପରିମାଣ ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ( ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ନିବାରଣ ) ଆଇନ୍ - ୧୯୮୯
ଅନୁସୂଚୀତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ( ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ନିବାରଣ ) ଆଇନ୍ - ୧୯୮୯ଭାରତ ସରକାର, ଆଇନ୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ( ବିଧି ପ୍ରଣୟନ ବିଭାଗ )ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୧୯୮୯, ଶତାଦ୍ଦ ୧୯୧୧ ରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬ ( ଭାଗ - ୧)
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬ ( ଭାଗ - ୧) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬ ( ଭାଗ - ୨)
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬ ( ଭାଗ - ୨) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କର (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି)ଆଇନ, ୨୦୦୭
ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କର (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି)ଆଇନ, ୨୦୦୭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସମୂହକୁ ସ୍ଵିକୃତି –ପ୍ରଦାନ) ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୨
ଅନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସମୂହକୁ ସ୍ଵିକୃତି –ପ୍ରଦାନ) ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୨ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ ର ପାରମ୍ପରିକ ସୀମାର ସ୍ୱରୂପ)
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ ର ପାରମ୍ପରିକ ସୀମାର ସ୍ୱରୂପ) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬ (ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସମୂହ)
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ (ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ଵୀକୃତି) ଆଇନ, ୨୦୦୬ (ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସମୂହ) ସୂଚନା ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top