ସେଆର କରନ୍ତୁ

ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ

ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ, ନାବାଳକତ୍ଵ ଏବଂ ଅଭିଭାବକତ୍ଵ, ବିଶେଷ ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସୂଚନା।

ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫ (ଭାଗ -୧)
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫ (ଅଧ୍ୟାୟ ୧)ରେ ଆଇନ୍ ର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫ (ଭାଗ -୨)
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫ (ଅଧ୍ୟାୟ ୨)ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫ (ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଅଧିକାରର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବୈଚାରୀକ ପୃଥକୀକରଣ)
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫ (ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଅଧିକାରର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବୈଚାରୀକ ପୃଥକୀକରଣ) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫(ବିବାହର ନାକଚିକରଣ ଏବଂ ଛାଡପତ୍ର)
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫(ବିବାହର ନାକଚିକରଣ ଏବଂ ଛାଡପତ୍ର) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ,୧୯୫୫ (କର୍ତ୍ତୁତ୍ଵ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି )
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫ (କର୍ତ୍ତୁତ୍ଵ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ,୧୯୫୫ (ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ରଦ୍ଦିକରଣ)
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, ୧୯୫୫ (ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ରଦ୍ଦିକରଣ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ (କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବୈଧିକରଣ) ଆଇନ୍, ୧୯୬୦
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ (କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବୈଧିକରଣ) ଆଇନ୍, ୧୯୬୦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ହିନ୍ଦୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ଆଇନ୍ ,୧୯୫୬
ହିନ୍ଦୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ଆଇନ୍ , ୧୯୫୬ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ହିନ୍ଦୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ଆଇନ୍, ୧୯୫୬ (ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ
ହିନ୍ଦୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ଆଇନ୍, ୧୯୫୬ (ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ ) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top