ହୋମ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ -ମଞ୍ଚ
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ -ମଞ୍ଚ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାହୁଏ

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ
ମଞ୍ଚ ନାମ ଆଲୋଚନା ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ବାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ଭାରତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଭାଗର ସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଭାଗର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ 0 କଥାବାର୍ତା ଆରମ୍ଭ କରାଯ଼ାଇ ନାହିଁ
ଜରୁରୀ ଆଇନ୍ ଜରୁରୀ ଆଇନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଏହି ମଞ୍ଚରେ କରାଯିବ 4 August 22. 2016
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମହିଲା ଓ ଶିଶୁ ର ବିଭିନ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, ନୀତି, ଅଧିନିୟମ । ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା, ନୀତି, ଅଧିନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । 1 August 22. 2016
ଓଡିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଡିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । 3 October 06. 2016
ଭାରତରେ ଶିଶୁଶ୍ରମ ସମସ୍ୟା ଶିଶୁଶ୍ରମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣାନାମା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରି ପାରିବେ 1 September 29. 2018
ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଡିରେକ୍ଟୋରି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଅଳଲୋଚନା କରିପାରିବେ 2 October 29. 2018
ଓଡିଶା ର ସଂସ୍କୃତି ଓଡିଶା ର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ 2 June 09. 2018
ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଅଙ୍ଗନୱାଡି ର କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ବିଷୟରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ 1 September 21. 2016
ଜିଲ୍ଲା ଡାଇରି ଜିଲ୍ଲା ଡାଇରି ସମ୍ପର୍କର ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ 1 March 24. 2017
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ । 1 July 27. 2016
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top