ହୋମ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ -ମଞ୍ଚ / ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଡିରେକ୍ଟୋରି
ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଡିରେକ୍ଟୋରି

ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଅଳଲୋଚନା କରିପାରିବେ

ଏହି ମଞ୍ଚରେ 2 ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚୀରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଞ୍ଚକୁ ବାଛନ୍ତୁ

ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କାହା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ଆଲୋଚନା କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯ଼ାଇଛି
ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha October 29. 2018
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାୟୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର Vikaspediaodisha ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦିଆଯ଼ାଇ ନାହିଁ Vikaspediaodisha October 29. 2018
ନେବିଗତିଓଂ
Back to top