ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

7 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ଚିକିତ୍ସା(ଅଗିଆ ବାତ )
ଅଗିଆ ବାତ ର ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ଚିକିତ୍ସା ର ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / / ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ / ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ
ଅଗିଆ ବାତ
ଅଗିଆ ବାତ ର ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
ଅଗିଆ ବାତ
ଅଗିଆ ବାତ ର ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ହୋମିଓପ୍ୟାଥି
ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ(ମକା ଚାଷ)
ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ(ମକା ଚାଷ) ସୂଚନା
Located in କୃଷି / / ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ( ଭାଗ ୨ ) / ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ
କେତେକ ଫସଲରେ ରାସାୟନିକ ତୃଣକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କେତେକ ଫସଲରେ ରାସାୟନିକ ତୃଣକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ (ତୃଣକମାରୀ ତିଆରି ଓ ଫସଲରେ ରାସାୟନିକ ତୃଣକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ)
ଶୁଷ୍କ ଅବମିଶ୍ରଣ, ଅବଦ୍ରବକ, ସ୍ଥାୟୀକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବସାୟୀକ ତୃଣକମାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ରାସାୟନିକ ତୃଣକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ / ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ( ଭାଗ ୧ )
ବିସର୍ପ
ବିସର୍ପ
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାଁନ୍ତି / ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା
Back to top