ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଅଣ-କାଠ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା
ଯଦ୍ୟପି, ସାଧାରଣତଃ କୃଷିକୁ କୌଣସି ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ବୃତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
File ଅଣ-କାଠ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା
ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ-ତଥା-ମତାମତ ଫର୍ମ
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
Back to top