ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଆଳୁରେ ରହିଛି ଅନେକ ରୋଗର ଔଷଧ
ଆଳୁର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
ଆଳୁ ଫସଲର ରୋଗ ପୋକ ଓ ତା’ର ପରିଚାଳନା
ଆଳୁ ଫସଲର ରୋଗ ପୋକ ଓ ତା’ର ପରିଚାଳନା କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ପାନର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ
ପାନ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପାନୀୟ, ପିଇବା, ଔଷଧୀୟ ମାତ୍ରା ବିଶେଷ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
ପାନ ଚାଷ
ପାନ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପାନୀୟ, ପିଇବା, ଔଷଧାଦିର ମାତ୍ରା ବିଶେଷ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ରୋଗ ଉପଶମ ପାଇଁ ପନିପରିବା
ରୋଗ ଉପଶମ ପାଇଁ ପନିପରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ
କ୍ରିନିକ ବୃକକ ରୋଗରେ ଆହାର
ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ ରୋଗରେ ଖାଦ୍ୟ
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / / ବୃକକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ / ବୃକକ୍ ରୋଗ ରେ ଆହାର
Back to top