ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

12 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଜାତୀୟ ଇ- ପ୍ରଶାସନ ପ୍ଲାନ (ଏନଇଜିପି)
ଇ - ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣ।ନ୍ସ / ଇ ପ୍ରଶାସନ
ଗଭର୍ଣ୍ଣ।ନ୍ସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାତା
ଏହି ଭାଗ ରେ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣ।ନ୍ସ ଡୋମେନ୍ ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାତା ସୂଚନା ମିଳିବ
Located in ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ / ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛସେବୀ / ଅନୁଷ୍ଠାନ
ବିକାଶପିଡିଆ
ଓଡିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସେବା ସମୂହ
ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅନଲାଇନ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସେବା ସମୂହ ।
Located in ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣ।ନ୍ସ / ଇ- ଶାସନ ସେବା ଅନଲାଇନ
ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣ।ନ୍ସ
ବିକାଶପିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ - ସାଗରିକା ବର୍ଦ୍ଧନ
ସାଗରିକା ବର୍ଦ୍ଧନ ର କାହାଣୀ
ବିକାଶପିଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ
ସାଗରିକା ବର୍ଦ୍ଧନ ବିକାଶପିଡିଆ ରେ ଅନୁଭବ
Located in ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ
ତୁମ ପାଇଁ ଯୋଜନା
ପୋର୍ଟାଲ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ର ସୂଚନା ଏହିଠାରେ ଅଛି
ବିକାଶପିଡିଆ ଅନଲାଈନ ସ୍ୱେଚ୍ଛସେବୀ
ବିକାଶପିଡିଆ ଅନଲାଈନ ସ୍ୱେଚ୍ଛସେବୀ ସୂଚନା
Located in ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ / ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛସେବୀ / ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ ର ସୂଚନା
Located in ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣ।ନ୍ସ / ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ
Back to top