ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଖରାଦିନେ ମାଛ ପୋଖରୀର ପରିଚାଳନା
ଖରାଦିନେ ମାଛ ପୋଖରୀର ପରିଚାଳନା ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ମାଛ ପରିଚାଳନା ଓ ପୋଖରୀର ଯତ୍ନ
ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ମାଛ ପରିଚାଳନା ଓ ପୋଖରୀର ଯତ୍ନ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
ସଘନ ସମଭାବାପନ୍ନ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ (ସମନ୍ଵିତ ମାଛଚାଷ )
ମିଶ୍ରିତ ମାଛଚାଷରେ ଧାନ ଏବଂ ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ମାଛ, ଗାଈ ଏବଂ ମାଛ, ବତକ ଏବଂ ମାଛଚାଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଥାଏ ।
Located in କୃଷି / ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
ଖରାଦିନିଆ ଫସଲ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା
ଖରାଦିନିଆ ଫସଲ ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା କିପରି କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in କୃଷି / ଜଳସେଚନ
ମଧୁର ଜଳୀୟ ମାଛର ରୋଗ
ମଧୁର ଜଳୀୟ ମାଛର ରୋଗ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
ନଡିଆ ଚାଷ
ନଡିଆ ଗଛ ‘କଳ୍ପବୃକ୍ଷ’ନାମରେ ପରିଚିତ । ନଡିଆରୁ ଆମେ ସୁମିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ । ନଡିଆ ଗଛର ଚେରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛର ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଆମ କାମରେ ଲାଗେ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
Back to top