ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଖରିଫ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା (କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା)
କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଫସଲର ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା, କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ଖରିଫ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା (ତୃଣ ପରିଚାଳନା)
ଖରିଫ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
Back to top