ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

5 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଖେଳର ବ୍ୟବହାର: ବିଦ୍ୟୁତ
ଖେଳର ବ୍ୟବହାର: ବିଦ୍ୟୁତ ର ସୂଚନା
Located in ଶକ୍ତି / ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ
ଖେଳ ବ୍ୟବହାର ବିଦ୍ୟୁତ
ଖେଳ ବ୍ୟବହାର ବିଦ୍ୟୁତ ର ସୂଚନା
Located in ଶିକ୍ଷା / ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ବୌଦ୍ଧ
ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ ରହିଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବୌଦ୍ଧଗଡ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଜିଲ୍ଲା ଡାଇରି
ବୋଧଗମ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ : କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା
Located in ଶିକ୍ଷା / ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ମାନସମନ୍ଥନ ଧ୍ୱନି
ମାନସମନ୍ଥନ ଧ୍ୱନି ର ସୂଚନା ।
Located in ଶିକ୍ଷା / ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
Back to top