ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଜାତୀୟ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଖତ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଜାତୀୟ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଖତ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର ସୁଚନା
Located in ଶକ୍ତି / ତଥ୍ୟାଧାର
ଜୈବିକ ଚାଷ
ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜଳବାୟୁ ଓ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ, ସ୍ଥାୟୀ ମୃତ୍ତିକା ଓ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ ନେଇ, ରାସାୟନିକ ସାର, ରୋଗ ଓ ପୋକ ମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ନକରି, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଜୈବିକ ଚାଷ କୁହାଯାଏ ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ଶକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟପଟ
ଶକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟପଟ ର ସୁଚନା
Located in ଶକ୍ତି / ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା
ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା
Located in ଶକ୍ତି / ତଥ୍ୟାଧାର
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମ ମଣିଷ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
Located in ଶକ୍ତି / ପରିବେଶ
ଲୁଣିପାଣିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ଓ ମାଟିର ନିର୍ବାଚନ
ଲୁଣିପାଣିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ଓ ମାଟିର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ
Back to top