ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

1 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଡେଙ୍ଗୁଜ୍ଵରର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଉପଚାର
ଆରନୋ ଭାଇରସ୍, ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ ।ଦିନରେ କାମୁଡୁଥିବା କଳା ଦାଗଯୁକ୍ତ ମଶା (ଏଡିସ୍) ଦ୍ଵାରା ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
Back to top