ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

6 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଥୈଲାସିମିଆ
ଥୈଲାସିମିଆ ଏକ ବଂଶଗତ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ ଅଟେ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ରୋଗ
ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ପୀଡିତ କି
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ
ଜଣ୍ଡିସ୍
ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗର କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ରୋଗ
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେବା ଓ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେବା ଓ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଭିନ୍ନ କ୍ଷ୍ୟମଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ
ରକ୍ତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ
ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ରୋଗ
ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା
ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ଯୋଜନା ମାନ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ନୀତି ଓ ଯ଼ୋଜନା
Back to top