ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

62 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଷୟରେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା
ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଷୟରେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ( ଭାରତର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପ)
ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ( ଭାରତର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପ) ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପନିପରିବା ଚାଷ (ପନିପରିବା ପରିଚାଳନା ଓ ସଦୁପଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା)
ପନିପରିବା ପରିଚାଳନା ଓ ସଦୁପଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)
ପନିପରିବା ଚାଷର ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ଫସଲ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ)
ଫସଲ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ପନିପରିବା ବଢାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ)
ନିପରିବା ଚାଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ବିହନ,ପନିପରିବା ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ରୋପଣ) ଭାଗ - ୧
ବିହନ,ପନିପରିବା ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ରୋପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ଜୀବନଯାପନର ପ୍ରଣାଳୀ)
ଗ୍ରାମ ବା ସହର ଗୁଡିକରେ ରହୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସରସ କରିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପୃଷ୍ଟି )
ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ପନିପରିବା ଚାଷ (ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ) ଭାଗ - ୨
କେତେକ ପନିପରିବା ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ କରାଯାଏ । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
Back to top