ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ପଶୁସମ୍ପଦ ଟୁଲ୍ (କୁକୁଡା ଟୀକାକରଣ ସାରଣୀ)
କୁକୁଡାଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ଟୀକାକରଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ପଶୁସମ୍ପଦ ଟୁଲ୍ (ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ପରିଚାଳନା)
ବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କୁକୁଡା ଫାର୍ମର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
Back to top