ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

18 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି
ପନିପରିବା ଚାଷକରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ପାକଶାଳାରେ ପୋଷକ ଓ ଜଳ ସେଚନ ପରିଚାଳନା
ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଜୈବିକ ଖତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା Iଫସଲର ବିକାଶ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ସଥିକ ଜଳ ସେଚନର ପରିଚାଳନାର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ପାକଶାଳା ବଗିଚା
ଘରେ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ।
Located in କୃଷି / ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ
ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଓ ଫସଲ ଚୟନ
ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପାଇଁ ସଠିକ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ପାକଶାଳା ବଗିଚା
ସେମାନଙ୍କର ଆହାରରେ ପରିବାପତ୍ରର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ପାକଶାଳାରେ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା
ପନିପରିବା ଫସଲରେ ରୋଗ ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦମନ ଦରିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ଛାତ ଉପର,ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପାଇଁ ଜିଆଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପାଇଁ ଜିଆଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
Located in କୃଷି / କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି
ପନିପରିବା ଚାଷ (ପନିପରିବା ବଢାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ)
ନିପରିବା ଚାଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ଧନିଆ ଧନ୍ଵନ୍ତରୀ
ଧନିଆପତ୍ର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ବର୍ଷତମାମ ରହିଛି । ଧନିଆ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ
Back to top