ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

54 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଓଠର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର
ଓଠର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
ସ୍ନାୟବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଚେତନାହାନୀ
ସ୍ନାୟୁବିକ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ପ୍ରକାର, ଲକ୍ଷଣ ଓ ତାର ଉପଚାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସା
ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର
ଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଆୟୁଷ
ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ
ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଫାଟିଯିବା କିମ୍ବା ଦବିଯିବାକୁ ଅସ୍ଥିଭଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସା
କ୍ଷତ ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ
କ୍ଷତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିପଦ ଓ ତାହାର ଉପଚାର
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସା
ଫିଟ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଚାର
ଫିଟ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଚାର
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଯୋଗ
ଥଣ୍ତାକାଶର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା
ଥଣ୍ତାକାଶର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ସୂଚନା ।
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ
ମୁଗର ଉନ୍ନତ ଚାଷ କୌଶଳ
ମୁଗର ଉନ୍ନତ ଚାଷ କୌଶଳ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ଖରାଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା
ଖରାଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଖରାଦିନିଆ ରୋଗ
କାକମାଚୀ
ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ କାକମାଚୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
Located in କୃଷି / ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଚାଷ
Back to top