ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

19 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା)ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶିକାର )
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା)ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶିକାର) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବିନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା )
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବିନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବିନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା )
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ବିନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ବନ୍ୟ ଜୀବନ(ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଟ୍ରଫିର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷେଧ )
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଟ୍ରଫିର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷେଧ )
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ (ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟା ବା ଶସ୍ୟ ହାନି ଅନୁକମ୍ଫା ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ)
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା ) ଓଡ଼ିଶା ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୭୪ (ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟା ବା ଶସ୍ୟ ହାନି ଅନୁକମ୍ଫା ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା)ଆଇନ,୧୯୭୨(ଆଇନନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାଧିକାରୀ)
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା)ଆଇନ,୧୯୭୨(ଆଇନନୁଯାୟୀ ସଂସ୍ଥାପିତ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାଧିକାରୀ) ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ଜାତୀୟପାର୍କ)
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨ (ଜାତୀୟପାର୍କ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨(ବିବିଧ )
ବନ୍ୟ ଜୀବନ (ସୁରକ୍ଷା )ଆଇନ,୧୯୭୨(ବିବିଧ ) ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ / ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ୍
Back to top