ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

69 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ରବି ଫସଲର ବୃଦ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା (ଅନ୍ତଃ ଚାଷ)
ରବି ଫସଲର ବୃଦ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ବିରି ଫସଲର ଚାଷ କୌଶଳ
ବିରି ଫସଲର ଚାଷ କୌଶଳ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ରବି ଫସଲର ବୃଦ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା (ଶୀର୍ଷ ସାର ପ୍ରୟୋଗ)
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯେ ଶୀର୍ଷ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଫସଲର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଅଣୁ ସାରର ଭଲ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ (ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ)
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ / ଖତ ଓ ସାର
ଧାନ ଫସଲର ପୋକ
ଧାନ ଫସଲକୁ କୀଟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରବି ଫସଲର ବୁଣିବା ଅବସ୍ଥା (ବିହନ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ)
ଉତ୍ତମ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଉତ୍ତମ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ ପରିମାଣର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଓ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ପାକଶାଳା ବଗିଚା ବା କିଟେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଉପାଦେୟତା ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି । ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
କୃଷକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (କୃଷି ଟୁଲ୍)
କୃଷି ଜ୍ଞାନକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପାଥୱେଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ପନିପରିବା ଚାଷ (ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ) ଭାଗ - ୩
କେତେକ ପନିପରିବା ବିହନ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷେତରେ ବପନ କରାଯାଏ । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ / ପନିପରିବା ଚାଷ
ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ (ସାର ମିଶାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ)
ସାର ମିଶାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ / ଖତ ଓ ସାର
Back to top