ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

19 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ପୋକ ଦମନ
ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ପୋକ ଦମନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଅଷ୍ଟପଦୀ ପରିଚାଳନା
ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଅଷ୍ଟପଦୀ ପରିଚାଳନା ଦ୍ଵାରା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ଵାରା ଫସଲକୁ ରୋଗ ପୋକରୁ ରକ୍ଷା ସେସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଖରିଫ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା (ରୋଗ ପରିଚାଳନା)
ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
ଲଙ୍କା ମରିଚ ଚାଷ
ଲଙ୍କା ମରିଚ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ପନିପରିବା ଫସଲର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ
ଉନ୍ନତ କିସମର ପନିପରିବା ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ
ମେ ମାସର କୃଷି ସୂଚନା
ମେ ମାସରେ କେଉଁ ପରିବା ଚାଷ ଓ କିପରି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ।
Located in କୃଷି / ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ
କାଜୁବାଦାମ ଚାଷ
କାଜୁବାଦାମ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ । ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁର୍ବର ମାଟିରେ ଲଗାଉଥିଲେ ।
Located in କୃଷି / କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ
ହରଡ
ହରଡ ଉତ୍ପାଦନ ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / / ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ( ଭାଗ ୨ ) / ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ
ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି
ପନିପରିବା ଚାଷକରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା I
Located in କୃଷି / କୃଷି ନିର୍ଦେଶିକା
Back to top