ସେଆର କରନ୍ତୁ

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତୁ

RSS Subscribe to an always-updated RSS feed.

487 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା · ତାରିଖ ( ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଥମ) · କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ
ଫିପଟି ମିଲିସିମାଲ୍ ପୋଟେନ୍ ସି
ଫିପଟି ମିଲିସିମାଲ୍ ପୋଟେନ୍ ସି ର ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / / ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ / ଦର୍ଶନ ବିଭାଗ
ପରମାଣୁ ବୋମା
ଲିଟିଲ ବୟ ଓ ଫ୍ୟାଟ ମ୍ୟାନ ପରମାଣୁ ବୋମାର ନାମ । ବୋମାରକୁ ପ୍ରଭାବ।
Located in ଶକ୍ତି / ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ
ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣ ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ
ଫସଲରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା
ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ର ସୂଚନା
Located in କୃଷି / କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ / ଖତ ଓ ସାର
ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି (ଚକଡା) ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି (ଚକଡା) ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା
ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ର ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / / ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ / ଦର୍ଶନ ବିଭାଗ
କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ବର ବ୍ୟବହାର
କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର
ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ବୃକ୍ଷ
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ
ଧାନ ଫସଲରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ରୋଗପୋକ ଦମନରେ ସତର୍କତା
ଧାନ ଫସଲରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ରୋଗପୋକ ଦମନରେ ସତର୍କତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ।
Located in କୃଷି / ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
‘ଅର୍ଗାନନ୍’ – ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ
‘ଅର୍ଗାନନ୍’ – ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ ର ସୂଚନା
Located in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ / / ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ / ଦର୍ଶନ ବିଭାଗ
Back to top